บ้านวังดินเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

http://Wangdinniaw.WordPress.com site

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  กิจกรรมต่างๆของชุมชน

1.      กลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ                    จำนวน  1 กลุ่ม

2.      กลุ่มผักชีใบเลื่อย                            จำนวน  1 กลุ่ม

3.      กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน                       จำนวน  1 กลุ่ม

4.      กลุ่มผู้เลี้ยงโค                                  จำนวน  1 กลุ่ม

5.      กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้         จำนวน 1 กลุ่ม

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ

1.      นายสนุก             คำมา                 บ้านเลขที่ 2   อายุ 53 ปี ประเภท ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

2.      นายสมบูรณ์         คำมา              บ้านเลขที่ 21 อายุ 62 ปี ประเภท แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้

 

 

 

 

3.      นางหนูทิศ           จงธรรม           บ้านเลขที่ 33 อายุ 33 ปี ประเภท ทำไม้กวาดดอกหญ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: