บ้านวังดินเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

http://Wangdinniaw.WordPress.com site

วังดินเหนียว พืชเขียวขจี ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ข้าวโพดข้าวเหนียว รสเลิศ หวานดี

ผักชีมากมาย หลากหลาย ถั่วเหลืองฝักสด

โฆษณา
ใส่ความเห็น »

ยินดีต้อนรับสู่บ้านวังดินเหนียว

 

 

 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง…

1 ความเห็น »